JÓGA
dech a relaxace
spirální stabilizace
28.1.2024
28.1.2024
28.1.2024
Spirály v józe - časopis Jóga DNES
Spirály v józe - časopis Jóga DNES
Spirály v józe - časopis Jóga DNES

Spirála je základním vzorem, který ztělesňuje inteligenci přírody a který nacházíme všude. Projevuje se nejen ve fyzických strukturách, ve stavbě těl rostlin a živočichů, ale i jako kosmický princip ve tvaru galaxií, v mikrokosmu dvojité spirály DNA kódující veškeré informace důležité pro život, až po roviny, které v józe nazýváme jemnohmotné a které souvisí s vývojem kvality lidského vědomí. Všimli jste si, že se na cestě životem stále vracíme k věcem, o kterých jsme si mysleli, že jim už rozumíme, abychom uviděli pravdy, které leží hlouběji a hlouběji? Článek o využití spirální stabilizace a dynamiky v józe mi vyšel v lednovém čísle I/2024 populárního časopisu Jóga DNES.

Spirála je základním vzorem, který ztělesňuje inteligenci přírody a který nacházíme všude. Projevuje se nejen ve fyzických strukturách, ve stavbě těl rostlin a živočichů, ale i jako kosmický princip ve tvaru galaxií, v mikrokosmu dvojité spirály DNA kódující veškeré informace důležité pro život, až po roviny, které v józe nazýváme jemnohmotné a které souvisí s vývojem kvality lidského vědomí. Všimli jste si, že se na cestě životem stále vracíme k věcem, o kterých jsme si mysleli, že jim už rozumíme, abychom uviděli pravdy, které leží hlouběji a hlouběji? Článek o využití spirální stabilizace a dynamiky v józe mi vyšel v lednovém čísle I/2024 populárního časopisu Jóga DNES.

Spirála je základním vzorem, který ztělesňuje inteligenci přírody a který nacházíme všude. Projevuje se nejen ve fyzických strukturách, ve stavbě těl rostlin a živočichů, ale i jako kosmický princip ve tvaru galaxií, v mikrokosmu dvojité spirály DNA kódující veškeré informace důležité pro život, až po roviny, které v józe nazýváme jemnohmotné a které souvisí s vývojem kvality lidského vědomí. Všimli jste si, že se na cestě životem stále vracíme k věcem, o kterých jsme si mysleli, že jim už rozumíme, abychom uviděli pravdy, které leží hlouběji a hlouběji? Článek o využití spirální stabilizace a dynamiky v józe mi vyšel v lednovém čísle I/2024 populárního časopisu Jóga DNES.

Článek vyšel v časopise JÓGA DNES v lednu 2024

Člověk a jeho tělo se principům spirály samozřejmě nevymyká, protože prostě je součástí univerza. Klenby a spirály jsou v architektuře našeho pohybového aparátu využity tak, aby nám umožňovaly maximální stabilitu a zároveň maximální volnost. Že je vám to povědomé? Jistě, přece „Sthira sukham ásanam“ (JS II/46) a také „Prajatna šaithilja ananta samápattibhjám“ (JS II/47). Že by ctěný mudrc Pataňdžali věděl o spirálních svalových řetězcích? Těžko říct, ale jeho verše definující ásanu jsou s principy spirální stabilizace a dynamiky v naprostém souladu. Protože pro vytvoření ásany pevné a stabilní (sthira) a zároveň volné, nenapjaté a pohodlné (sukha) potřebujeme zaujmout anatomicky „správnou“, tedy nejvýhodnější pozici, aby byl vůbec možný vnitřní prožitek jógy. Tedy ten vnitřní stav, ke kterému nás má vnější forma těla dovést. Splnění obou podmínek současně (sthira, sukha) a odložení (šaithilja) úsilí (prajatna) je přitom pro dosažení jógového charakteru ásanové praxe v tradičním pojetí zásadním oříškem.

V jeho rozlousknutí nám je spirální stabilizace a dynamika velkým pomocníkem. Pro ásanovou praxi potřebujeme totiž nejen respektovat, ale výhodně používat funkční anatomii svého těla, kde struktura a stavba je v souladu s vrozenou pohybovou inteligencí člověka a využívá pulzující soustavu spirál, dynamicky stabilizujících tělo jako jeden propojený celek. Objevy fasciální sítě a zřetězení svalů do funkčních svalových řetězců jsou dnes základem terapie a prevence vadného držení těla, svalových dysbalancí a onemocnění (nejen) páteře, tedy ve fyzioterapii a rehabilitační medicíně, ale velmi úspěšně také v učení pohybu. Možná jste se už setkali s pojmy jako somatický pohyb, funkční pohyb, celostní fyzioterapie... Moderní koncepty vlastně jen znovu objevily, že vše funguje celistvě a v propojenosti, a to nejenom na fyzické úrovni, ale i v rovině mysli, emocí a těla. A to je přesně, co nás učí jóga, pro kterou je vědomý prožitek spojení mysli a těla základem. Ke splnění sthira i sukha totiž musí docházet současně, což je možné jen tehdy, jde-li o vědomou pozici s pozorností k vyvážení obou podmínek, ať už praktikujeme tradiční hathajógu, nebo modernější směry, které charakterizuje určitá dynamika či plynulost pohybu.

Jaké jsou tedy spirály těla a jak je můžeme využít v józe? Páteř, naše osa, která získala vztyčením se člověka „na zadní“ svá dvě esovitá zakřivení umožňující pérování a tlumení nárazů, funguje ve zkříženém pohybovém vzorci chůze (dopředu nebo dozadu se pohybuje „do kříže“ ruka a protilehlá noha) jako dvojitá spirála, otáčející se vpravo a vlevo a umožňující tak protirotaci hrudníku a pánve. Trup si můžeme představit jako trubici symetricky obtočenou svalovými spirálami, do nichž jsou zapojeny šikmé svaly hrudníku, břicha, zad, hýždí a pánevního dna. Paže a nohy jsou jednoduché spirály s určitým směrem otáčení – stehna vně, holeně dovnitř, paty vně, přednoží dovnitř a u paží je to analogicky. Spirální svalové řetězce stabilizují páteř a celý trup při pohybu a propojují tělo jako celek, takže nelze udělat pohyb jednou částí těla, aby se to neprojevilo v jiné části, třeba i vzdálené a zdánlivě nesouvisející.

To má v józe velký význam zejména pro nastavení stabilní základny pozice, která je prvním předpokladem docílení zmíněné nenapjatosti a pohodlnosti v ásaně. Například u stojných ásan využíváme spirálu chodidel, aby dolní končetiny mohly „zapustit kořeny“ a aktivita chodidel se anatomickým zřetězením přenesla na celé dolní končetiny a projevila se odtlačením od základny, napřímením vyšších segmentů těla a celkovou 3D rovnováhou. Při stoji vevertikální pozici trupu pohyb lopatky dolů k páteři aktivuje řetězce probíhající od lopatky přes šikmé svaly zad, břicha, pánevního dna na dolní končetinu a končící až na vnitřní straně klenby nožní. Při znalosti a respektování spirál je každý pohyb inteligentní a „funkční“ tím, že neprocvičuji jednotlivé části těla, ale propojuji je ve funkční zřetězení. Jen tak mohu dosáhnout stavu komplexní trojrozměrné dynamiky v klidové rovnováze. A o to nám jde, pokud se má jógová pozice stát opravdu ásanou. Nalezení klidu v pohybu a pohybu v klidu, to je ten zlatý střed, kterým by jóga měla být.

Tématem využití spirální stabilizace a dynamiky v józe se budeme zabývat na dvou sobotních seminářích v centru Spirální stabilizace na Podveské v Brně:

1. seminář SPIRÁLY V JÓZE 1 se koná 16. března 2024 a zaměříme se na chodidla, dolní končetiny, pánev a pánevní dno, bederní páteř, bránici.

2. seminář SPIRÁLY V JÓZE 2 se uskuteční 22. června 2024 a zajímat nás bude hlavně hrudník, ramena, horní končetiny, hrudní a krční páteř, hlava.

VŠECHNY ČLÁNKY