Dech a relaxace

relaxační a dechové techniky, tradiční jóga

Lidský život neexistuje bez dechu. Narozením jsme přinuceni k akci, která zajistí naše další přežití, k prvnímu nádechu. Je to ten nejsilnější a nejdůležitější nádech v životě, který poprvé naplní plíce vzduchem a zásadně změní cirkulaci krve v těle. Poslední výdech znamená pak konec naší cesty v tomto životě.

Snad právě proto, že dýchání je tak samozřejmě spojeno s životem, se může zdát zbytečné se jím vůbec zabývat. Zbytečné to ale není, protože vědomý dech dokáže zázraky s tělem i myslí.

Jsi tam, kde potřebuješ být. Jen dýchej.

Dech a zdraví páteře

Fyziologicky správné dýchání je pro záda blahodárné. Většinou ale kulatíme ramena, předsunujeme hlavu a dýcháme povrchně. Nevyužíváme schopnosti hrudníku rozpínat se do všech směrů a hrudní páteř i hrudník nám tuhnou, což má nepříznivý dopad nejen na páteř, ale i na naši psychiku a vitalitu.

Je třeba si uvědomit, že dýchání je pohyb. Potřebujeme se naučit využívat celého potenciálu síly a rozsahu pohybu bránice, otevřít a rozhýbat hrudník. Cílem je plný dech, při kterém využíváme všechny části plic rovnoměrně a který se projeví stabilizací a zdravím páteře.

Dechové techniky jógy, pránájáma

V józe je dech v samém centru pozornosti. Dech vede pohyb v ásanové praxi. Pránájáma, tedy řízení dechu, kterým ovlivňujeme naši vitální energii – pránu, je nedílnou součástí tradiční jógy. Soustředěním vědomé pozornosti na dech můžeme dosáhnout jemnohmotného prožitku a procítit tělo i mysl ve stavu harmonie a klidu. To je předpokladem pro vyšší techniky jógy- stažení smyslů, koncentraci a meditaci.
 
Vědomé řízení dechu používáme pro ozdravné procesy v našem těle a pro uvolnění napětí těla i mysli při relaxaci.

Relaxace pro uvolnění
svalového i psychického napětí

Nemožnost uvolnit napětí bývá důsledkem dlouhodobého stresu a přetěžování, pokud neposloucháme svoje tělo a nedbáme ani na „mentální hygienu“. U většiny populace jsou některé svalové skupiny bohužel tak ztuhlé a zkrácené, že jsou nejen nefunkční, ale způsobují svalové dysbalance a úpornou myofasciální bolest, tj. bolest svalů a pojiva, se spoušťovými body (trigger points).

Relaxačních technik je velká řada od bleskové relaxace, přes statické a dynamické formy relaxace až po jógový „spánek“ (jóga nidra). Všechny techniky zahrnují nácvik relaxačního dýchání, které společně s relaxačními polohami pomáhá i při zvládání bolesti.

Jóga pro harmonizaci emocí

„Emoční jóga“ není zvláštním stylem jógy. Jde spíš o vyjádření, že porozumění sobě není jen úkolem pro rozum. Traumata a nezpracované emoce se ukládají i v těle, kde se mohou projevit nepohodou, napětím, bolestí i onemocněním.

Stejně jako je pro dosažení stavu relaxace a klidu nutné uvolnit tělo i mysl, je třeba naučit se nahlížet na své emoce. Je to dobré i pro „nejogíny“ z důvodu mentálního zdraví, pohody a získání životního nadhledu.

Jóga zahrnuje z hlediska ovlivňování emocí techniky tišící a zklidňující, ale i energetizující a aktivující. Jejich cílem je vyrovnávání emoční nerovnováhy. Důležitou součástí jsou zde opět dechové techniky a krije, tedy plynulé pohyby nesené dechem.

Potom (díky pránájámě) je odstraněn závoj, zakrývající světlo poznání.

- Jóga sútra 2.52 -
Nedorozumění o "dýchání do břicha"Nedorozumění o "dýchání do břicha"Nedorozumění o "dýchání do břicha"Nedorozumění o "dýchání do břicha"
JÓGA
dech a relaxace
spirální stabilizace
June 7, 2021
20.11.2021
June 7, 2021
Nedorozumění o "dýchání do břicha"
Nedorozumění o "dýchání do břicha"
Nedorozumění o "dýchání do břicha"

Správné dýchání je pro záda blahodárné. Při nedostatku pohybu, nadmíře stresu a zátěže ale bohužel většinou dýcháme povrchně, nevyužíváme schopnosti hrudníku rozpínat se do všech směrů a hrudní páteř nám tuhne většinou ve shrbené pozici, což má nepříznivý dopad nejen na naši krční a bederní páteř, ale i na naši psychiku a vitalitu. Jak tedy dýchat „správně“?

ČÍST VÍCEČÍST VÍCEČÍST VÍCE
VŠECHNY ČLÁNKY
Jeden vědomý nádech a jeden vědomý výdech je meditací.