Jóga plynutí prány

jemná flow jóga ovlivňující energetický systém těla

Jóga plynutí prány umožňuje svobodně vyjádřit kreativitu těla, vědomě procítit proudění jemnohmotné energie a nalézt prožitek přítomného okamžiku. Stále je to však jóga bez přívlastků ve smyslu osobní praxe (sádhany), filozofie formující světonázor, etiku a životní směřování.

Praxe nezahrnuje dlouhé výdrže v jógových pozicích (ásanách), které jsou typické pro hatha jógu. Přesto respektuje charakter ásany jako pozice ustálené pevnou základnou. Tím, že se tělo ani v ásaně nebrání pulzaci a pohybům neseným dechem, je při soustředěné pozornosti možné dosáhnout prožitku fluidního plynutí vitální energie, prány.

Moje jóga vychází z principů tradiční vinjásy zakladatele posturální jógy Šrí Kršnamáčárji (1888 – 1989), kterou do podoby systému Prana Flow Yoga® rozvinula americká lektorka Shiva Rea. Pro tento styl je typický fluidní pohyb vedený dechem a je na něm patrný vliv tance, tantry a ájurvédy.

Koncept jógy plynutí prány zahrnuje šest modulů:

Mandala ásan
základní jógové pozice prováděné v souladu s principy zdravého pohybu a rozdělené podle účinku
Základy plynutí (flow)
pulzační a rytmická vinjása
vinjása jako mudra
Sluneční a měsíční flow
povzbuzení/zklidnění energie
Jóga pro harmonizaci
živlových prvků
země (prthiví), voda (džala), oheň (agni), vzduch (váju), prostor/éter (akáša)
Jóga pro harmonizaci
jemnohmotné energie čaker
múládhára (uzemnění), svádhištána (sensualita), manipúra (sebevědomí), anáhata (neosobní láska), višuddhi (etická čistota), ádžňá (pochopení), sahasrára (poznání)
Jóga pro harmonizaci
jemné životní sómy
hluboké vnitřní otevření a regenerace
Ať naše praxe jógy probudí uzdravující proud vědomí v každé buňce našeho těla! Ať se každý z nás probudí do svého přirozeného plynutí v proudu života!

- Shiva Rea -
Jóga zdravě a nezdravěJóga zdravě a nezdravěJóga zdravě a nezdravěJóga zdravě a nezdravě
JÓGA
spirální stabilizace
spirální stabilizace
13.3.2023
13.3.2023
13.3.2023
Jóga zdravě a nezdravě
Jóga zdravě a nezdravě
Jóga zdravě a nezdravě

Zdá se to být zvláštní název, JÓGA ZDRAVĚ, jako by mohla existovat i jóga praktikovaná nezdravě. Je možné si praxí jógy ublížit a jak postupovat a jaké zásady dodržovat, abychom svoje zdraví neohrozili, ale naopak ho podpořili? A je vůbec možné praktikovat jógu nezdravě, pokud jde skutečně o jógu?

ČÍST VÍCEČÍST VÍCEČÍST VÍCE
Jóga nidrá a sankalpaJóga nidrá a sankalpaJóga nidrá a sankalpaJóga nidrá a sankalpa
JÓGA
spirální stabilizace
spirální stabilizace
1.12.2022
1.12.2022
1.12.2022
Jóga nidrá a sankalpa
Jóga nidrá a sankalpa
Jóga nidrá a sankalpa

Technika jóga nidrá, nazývaná psychický nebo jógový spánek, není skutečným spánkem, ale jde naopak o vysoce bdělý stav vědomí, kdy jsou uspány naše smysly i obsahy mysli. Jde o „vědomý“ spánek, kdy je navozen stav hluboké relaxace a dochází nejen k výraznému uvolnění svalů, ale i k obnovení funkcí rozrušeného nervového systému. Je to nejhlubší stav relaxace, kterého lze dosáhnout jógovými technikami. Mysl je bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se smyslové vjemy, ale motorická odezva je omezená. Mysl je soustředěná sama na sebe. V tomto stavu můžeme ovlivnit svoje podvědomí vložením záměru, neboli sankalpy.

ČÍST VÍCEČÍST VÍCEČÍST VÍCE
VŠECHNY ČLÁNKY
Tajemstvím štěstí je plynout,
poddat se proudu, ne vynucovat si silou.