JÓGA
dech a relaxace
spirální stabilizace
1.12.2022
1.12.2022
1.12.2022
Jóga nidrá a sankalpa
Jóga nidrá a sankalpa
Jóga nidrá a sankalpa

Technika jóga nidrá, nazývaná psychický nebo jógový spánek, není skutečným spánkem, ale jde naopak o vysoce bdělý stav vědomí, kdy jsou uspány naše smysly i obsahy mysli. Jde o „vědomý“ spánek, kdy je navozen stav hluboké relaxace a dochází nejen k výraznému uvolnění svalů, ale i k obnovení funkcí rozrušeného nervového systému. Je to nejhlubší stav relaxace, kterého lze dosáhnout jógovými technikami. Mysl je bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se smyslové vjemy, ale motorická odezva je omezená. Mysl je soustředěná sama na sebe. V tomto stavu můžeme ovlivnit svoje podvědomí vložením záměru, neboli sankalpy.

Technika jóga nidrá, nazývaná psychický nebo jógový spánek, není skutečným spánkem, ale jde naopak o vysoce bdělý stav vědomí, kdy jsou uspány naše smysly i obsahy mysli. Jde o „vědomý“ spánek, kdy je navozen stav hluboké relaxace a dochází nejen k výraznému uvolnění svalů, ale i k obnovení funkcí rozrušeného nervového systému. Je to nejhlubší stav relaxace, kterého lze dosáhnout jógovými technikami. Mysl je bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se smyslové vjemy, ale motorická odezva je omezená. Mysl je soustředěná sama na sebe. V tomto stavu můžeme ovlivnit svoje podvědomí vložením záměru, neboli sankalpy.

Technika jóga nidrá, nazývaná psychický nebo jógový spánek, není skutečným spánkem, ale jde naopak o vysoce bdělý stav vědomí, kdy jsou uspány naše smysly i obsahy mysli. Jde o „vědomý“ spánek, kdy je navozen stav hluboké relaxace a dochází nejen k výraznému uvolnění svalů, ale i k obnovení funkcí rozrušeného nervového systému. Je to nejhlubší stav relaxace, kterého lze dosáhnout jógovými technikami. Mysl je bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se smyslové vjemy, ale motorická odezva je omezená. Mysl je soustředěná sama na sebe. V tomto stavu můžeme ovlivnit svoje podvědomí vložením záměru, neboli sankalpy.

Sanskrt má různé výrazy pro spánek, svapna a sušupti, které vyjadřují stav vědomí v době spánku, nikoli pouhý akt spaní. Slovo nidrá pak slouží k popsání spánkového stavu jako takového, tedy jednoho z pěti režimů fungování mysli, kterými jsou podle jógy přímé vnímání, mylné vnímání, představa, paměť a spánek.

Výzkumy elektrické aktivity mozku ukázaly, že člověk prochází během spánku několika stadii. Jednak stadii, které jógoví mudrci nazývali svapna a které zahrnují fázi snění. V první fázi usínání převládají na elektroencefalogramu (EEG) vlny alfa, které se objevují, když se cítíme uvolněně a mozek je ve stavu nečinnosti bez koncentrace na cokoli. Potom převládnou pomalé vlny a asi po hodině se objeví fáze rychlých pohybů očí (REM - Rapid Eye Movement), které doprovázejí snění. Svapna je tedy spánek se sny, kdy vstupujeme do oblasti podvědomí, protože sny jsou většinou vedeny odtamtud. Je to fáze, kdy máme možnost čistit oblast podvědomí.

Pokud spánek pokračuje prohloubením, nastává další stadium, což je velmi hluboký spánek beze snů (non-REM, NREM). Podle jógy je to stav sušupti, kdy je člověk osvobozen zpět v kosmickém stavu jednoty s univerzem, tedy ve spojení átman– brahman. Je to tak hluboký spánek, že sny nepronikají přes podvědomí. Klesá teplota těla, srdce tluče pomaleji, dech se zpomaluje, výrazně klesá potřeba kyslíku a dochází k regeneraci celého organizmu.

Nad těmito stavy je podle jógy stav turíja – doslova "čtvrtý", což je vědomí samotného vědomí, kam patří meditace, samádhi.  

První rovinou jóga nidry je tedy to, že jde o techniku navození hluboké relaxace, při níž dochází k uvolnění těla i mysli se všemi přínosy pro obnovu fyzických i psychických sil. Další rovinou je to, že nás jóga nidrá dostává do stavu svapna, tedy do stavu, kdy se otevírá podvědomí. Jsme pozorností zaměřeni nato, co se v mysli objeví a čistíme si oblast podvědomí. V ideální případě se můžeme dostat až do stavu sušupti, kdy podvědomí je natolik vyčištěno, že si začneme uvědomovat to, co přichází „ze shora“. Je veliké štěstí, když se to povede a většinou to vyžaduje už určitou pokročilost na cestě jógy.

Existují dva způsoby, kterými lze praktikovat jóga nidru. Jeden v lehu na zádech, tedy v šavásaně, druhý v sedě, tedy v některém ze vzpřímených jógových sedů. Je třeba sedět tváří k severu, ruce složené v klíně dlaněmi nahoru a pravou rukou v levé. V lehu hlava směřuje k severu a nohy k jihu. Poloha těla je důležitá, aby bylo možné využít magnetického pole země. Během praxe je třeba vyloučit jakékoliv vyrušení a je doporučeno přikrýt se lehkou látkou.

Dnes se v Indii vyučuje několika formám jóga nidry a mnohé z nich jsou výsledkem novodobých přínosů jednotlivých učitelů. Klasické verze existují dvě, podle svámího Satjánandy a podle svámího Gítánandy, která využívá rotace pozornosti po spirále. Jóga nidrá patří v rámci Pataňdžaliho osmidílné "stezky jógy" do pratjáháry – stažení smyslů, které nás vedou ke koncentračním a meditačním technikám.

Přínosy praktikování jóga nidry jsou pozoruhodné. Věda definuje stav spánku jako „nevysvětlitelný stav ztišení, ve kterém je dočasně odloženo vědomí“.  Při usínání se svaly uvolňují, normální napětí, které je ve svalech ve stavu bdělosti, se ve spánku snižuje až na polovinu. Je ale smutnou realitou, že mnoho lidí spí a jejich svalové napětí na polovinu zdaleka neklesá, takže skutečné relaxace a odpočinku nedosáhnou ani ve spánku. Praktikování jóga nidry tedy může v relaxaci a obnově sil výrazně pomoci. Ovlivňuje nejen uvolnění těla, ale také mysli a psychiky, takže rozrušuje negativní návykové vzorce. Udává se, že 30 minut jóga nidry vydá za osmihodinový spánek.

Ve stavu hluboké relaxace během jóga nidry je vhodné provést si sankalpu, tedy vložit do svého podvědomí záměr. Sankalpa je nástrojem, který používáme v józe při kultivaci sebe sama, pro naprogramování naší mysli pozitivním směrem. Využíváme přitom skutečnosti, že ve velmi uvolněném psychické stavu jsme schopni vložit do svého podvědomí svůj záměr, slib či předsevzetí. Tento záměr by měl být čistý a týkat se změny nastavení vlastní mysli. Verbální formulace záměru – afirmace by měla být jasná, jednoznačná, krátká a jazykově pozitivní. Měla by vylučovat jakékoli dedukce a mylné asociace. Je vhodné ji doplnit obrazem, do kterého zapojíme svoje smysly a emoce.

Jak tedy sankalpu vytvořit? Je třeba ji zformulovat jasně a jednoznačně, v pozitivním významu vůči sobě tak, aby její součástí nebyl zápor (ne, nechci, nebudu, nesmím), manipulace s prospěchem nebo podmínka (budu zdravý, když...) a aby byla vyjádřena v přítomném čase. Jedná se o přesnou formulaci cíle, který jako by v současné chvíli byl už splněný, a ten, kdo ho vyslovuje, ho právě prožíval. Sílu sankalpy umocňuje opakování a pravidelnost, stejně jako prožití emocí, jakoby cíl už byl uskutečněn. Postupujeme tedy takto:

  • Jasně formulujeme své přání, cíl, záměr.
  • Vyjádříme ho pozitivně a v přítomném čase.
  • Zapojíme emoce a představy, jako kdyby už záměr byl splněn.
  • Sankalpu vkládáme v relaxovaném stavu a neměníme ji tak dlouho, dokud se nestane realitou.

VŠECHNY ČLÁNKY