JÓGA
dech a relaxace
spirální stabilizace
20.11.2021
20.11.2021
20.11.2021
Nedorozumění o "dýchání do břicha"
Nedorozumění o "dýchání do břicha"
Nedorozumění o "dýchání do břicha"

Správné dýchání je pro záda blahodárné. Při nedostatku pohybu, nadmíře stresu a zátěže ale bohužel většinou dýcháme povrchně, nevyužíváme schopnosti hrudníku rozpínat se do všech směrů a hrudní páteř nám tuhne většinou ve shrbené pozici, což má nepříznivý dopad nejen na naši krční a bederní páteř, ale i na naši psychiku a vitalitu. Jak tedy dýchat „správně“?

Správné dýchání je pro záda blahodárné. Při nedostatku pohybu, nadmíře stresu a zátěže ale bohužel většinou dýcháme povrchně, nevyužíváme schopnosti hrudníku rozpínat se do všech směrů a hrudní páteř nám tuhne většinou ve shrbené pozici, což má nepříznivý dopad nejen na naši krční a bederní páteř, ale i na naši psychiku a vitalitu. Jak tedy dýchat „správně“?

Správné dýchání je pro záda blahodárné. Při nedostatku pohybu, nadmíře stresu a zátěže ale bohužel většinou dýcháme povrchně, nevyužíváme schopnosti hrudníku rozpínat se do všech směrů a hrudní páteř nám tuhne většinou ve shrbené pozici, což má nepříznivý dopad nejen na naši krční a bederní páteř, ale i na naši psychiku a vitalitu. Jak tedy dýchat „správně“?

Dýchání je pohyb

Tradičně je v učebnicích fyziologie dýchání definováno jako výměna dýchacích plynů - kyslíku a oxidu uhličitého - mezi vnějším prostředím a vnitřním prostředím těla. To je jistě pravda. Ale pro zdraví pohybového aparátu, zejména páteře, je důležité si uvědomit, že dýchání je především pohyb. Je to pohyb středu bránice při nádechu dolů a při výdechu nahoru. Tento pohyb bránice, který je přirovnáván k pohybu pístu, se projevuje změnou tvaru obou tělních dutin, které bránice odděluje – dutiny hrudní a dutiny břišní. Pro správné dýchání je také důležitá pohyblivost hrudníku, jeho schopnost roztažení do všech směrů. Větu dnes se mi špatně dýchá“, bychom vlastně mohli nahradit větou dnes se mi nedaří dobře měnit tvar tělních dutin, nebo dnes se mi nedaří dostatečně pohybovat bránicí a hrudníkem ať už z důvodu, že shrbeně sedíme, jsme ve stresu, něco nás bolí, máme nějaké tělesné omezení apod.

Dynamika dýchání – změna tvaru tělních dutin a páteře

Jak se tedy pohyb bránice projevuje na obou tělních dutinách? Hrudník se dokáže rozpínat pohybem do všech směrů jako harmonika a mění tak svůj tvar i svůj objem (objem vzduchu v plících). Naproti tomu břišní dutina funguje jako balón naplněný vodou – při stlačení na jedné straně (pohybem bránice dolů) reaguje vyklenutím břišní stěny, tedy změnou tvaru, ale svůj objem nemění. To vysvětluje, proč se nám při nádechu s dostatečným zapojením bránice vyklenuje břišní stěna. Někdy se tomu říká „dýchání do břicha“, což je ale dost nešťastné vyjádření, jak vysvětlím dál.

Vliv dýchání na zdraví páteře a meziobratlových disků

Proč je dobré nešidit svoje dýchání? Změny v tělních dutinách při nádechu a výdechu se projeví střídáním napětí a uvolnění orgánů a tkání, které se nacházejí pod a nad bránicí, pohybem těchto struktur a „pulzujícím“ prouděním tělních tekutin – krve, lymfy a tkáňového moku. Mimořádný význam to má pro páteř, hlavně pro její bederní část, kde je páteř propojena s břišními a zádovými svaly a s úpony bránice (viz obrázek). Při využití celého potenciálu rozsahu pohybu bránice jde páteř v bederní oblasti při nádechu do mírného napřímení (zmenšení bederní lordózy) a při výdechu naopak do mírného průhybu (zvětšení bederní lordózy). Tyto pohyby mají blahodárný efekt na vazivové meziobratlové disky, které nemají vlastní cévní zásobení, a tak jsou odkázané na proudění tkáňového moku s živinami. Pokud tedy nedokonale, povrchně a mělce dýcháme, ochuzujeme svoje plotýnky o výživu a hydrataci, takže vysychají a degenerují!  

Anatomické propojení bránice s bederní páteří

Jak tedy prakticky na správné dýchání pro zdravou páteř?

Pro kvalitní dýchání je při nádechu potřeba uvolnit celou oblast v úrovni spodních žeber kolem pasu včetně oblasti beder, přitom ale nepovolovat spodní břicho. Jde o nácvik tzv. spodního – bráničního dechu, který se projeví roztažením spodních oblouků žeber do všech směrů, a také mírným vyklenutím břišní stěny v oblasti mezi hrudní kostí a pupkem (efekt vyklenutí balónu). V žádném případě ale nejde o to, cíleně nafukovat břicho, což bývá časté nedorozumění při pokynu „dýchejte do břicha“. Tento pokyn je bohužel fyzioterapeuty i lektory jógy často používaný, ale je velice nešťastný. Při správném dýchání musí spodní břicho zůstat relativně aktivní, tedy nepovolené, právě proto, aby se dech mohl projevit i v oblasti beder a po stranách trupu. Aby nedošlo k takovému nedorozumění, je mnohem vhodnější používat pojem „dýchání do spodních žeber“.

Kvalita dýchání ovlivňuje stav břišních orgánů a hlavně páteře

Dýchání do spodních žeber je pohyb stabilizující páteř. Zajistí tedy nejen přísun živin k našim plotýnkám, masáž a prokrvení orgánů, ale zapojí i svaly nacházející se hluboko v oblasti břicha, beder a pánevního dna. Ty tvoří spolu s bránicí známý hluboký stabilizační systém páteře, který zajišťuje stabilizaci páteře zejména při nádechu. Při výdechu se pak jako stabilizátor bederní páteře zase uplatní zejména bedrokyčlostehenní sval (m. illiopsoas). Tyto svalové stabilizátory propojené v bederní části s bránicí i s bederními obratli při správném dýchání chrání naši páteř před přetěžováním. Jako mnoho dalších výborných technik učí takovému kvalitnímu dechu jóga v rámci přípravné pránájámy.

VŠECHNY ČLÁNKY