JÓGA
dech a relaxace
spirální stabilizace
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
Tajemství energetického těla
Tajemství energetického těla
Tajemství energetického těla

Jemnohmotné tělo je v józe a tantře popisováno bohy a bohyněmi, točícími se barevnými koly, proudy a kanálky, zvířaty i květinami, jako by bylo mytologickou říší. Povaha mysli a reality je mapována v podobě kruhů, spirál, uzlů a krůpějí nektaru. Tradiční texty nás tak upozorňují na to, že „jemnohmotné“ znamená tajemné, ušlechtilé, subtilní a křehké. Vstřebat tyto informace a dovolit, aby prožitek jemnosti těla mohl vůbec nastat, vyžaduje na chvíli přerušit proces myšlení a otevřít se stavu obdivu a údivu.

Jemnohmotné tělo je v józe a tantře popisováno bohy a bohyněmi, točícími se barevnými koly, proudy a kanálky, zvířaty i květinami, jako by bylo mytologickou říší. Povaha mysli a reality je mapována v podobě kruhů, spirál, uzlů a krůpějí nektaru. Tradiční texty nás tak upozorňují na to, že „jemnohmotné“ znamená tajemné, ušlechtilé, subtilní a křehké. Vstřebat tyto informace a dovolit, aby prožitek jemnosti těla mohl vůbec nastat, vyžaduje na chvíli přerušit proces myšlení a otevřít se stavu obdivu a údivu.

Jemnohmotné tělo je v józe a tantře popisováno bohy a bohyněmi, točícími se barevnými koly, proudy a kanálky, zvířaty i květinami, jako by bylo mytologickou říší. Povaha mysli a reality je mapována v podobě kruhů, spirál, uzlů a krůpějí nektaru. Tradiční texty nás tak upozorňují na to, že „jemnohmotné“ znamená tajemné, ušlechtilé, subtilní a křehké. Vstřebat tyto informace a dovolit, aby prožitek jemnosti těla mohl vůbec nastat, vyžaduje na chvíli přerušit proces myšlení a otevřít se stavu obdivu a údivu.

Jógový koncept energetického neboli jemnohmotného těla je nejen tajemstvím, vedoucím k jeho optimálnímu fungování ve spolupráci jeho jednotlivých částí, ale je také klíčem k důvěře ve schopnosti těla a k radosti z takového porozumění plynoucí. A naše tělo opravdu jemné je. Je jemné nejen ve chvílích meditace, ale i tehdy, když se věnujeme činnostem všedního dne.

Západní člověk se nepřestává ptát. Zapojuje své kritické myšlení a nestačí mu přečíst si řádky textu nebo vyslechnout přednášku. Co to tedy je, jemnohmotné tělo? Je nehmotné jako prostor, energie nebo vědomí? Je spojeno s emocemi jako třeba strach nebo vášeň? Je bioelektrickou energií, která proudí neurony, přeskakuje synapsemi a vytváří elektrické pole těla? Nebo jde o energii biochemické povahy ve smyslu uvolňování energie z glukózy během buněčného dýchání? Nebo se zde uplatňuje i něco víc hmotného, jako třeba hormonální sekrece? Tisíc otázek…

Pro medicínsky vzdělaného západního člověka jde představa mystéria energie jako oživující síly většinou nad rámec jeho ochoty se na cestu za takovým tajemstvím vůbec vydat. A je jedno, jestli budeme takovou sílu chápat jako pránu v tradici jógy, čchi v tradici čínské medicíny, nebo podle Aristotela jako animu, oživující vše živé včetně rostlin. Pokud se ale na takovou cestu vydáme a otevřeme se procesu zkoumání, nelitujeme. S údivem objevujeme fascinující propojení fyzické stavby a struktury těla, tak jak ji známe z moderní anatomie, s jemnohmotnou anatomií, tak jak se traduje v tisíce let starém vědění východních kultur.

Pokud adept jógy váhá, pokud je jeho jistota vratká, je dobré se opřít o známou „trojnožku“: co říká učitel, co říkají jógové texty, co říká vlastní zkušenost. Staré jógové texty uvádí, že v lidském těle existuje 72 tisíc jemnohmotných kanálků, zvaných nádí, jimiž proudí životní energie prána a – vědomí. Podle upanišad je prána neoddělitelná od vědomí, má spirituální podstatu a je esencí bytí a životem samým. Dotýkáme se zde propojení mysli a energie, které podle tradiční jógy umožňuje prožívat stav nediferencovaného vědomí, které si uvědomuje samo sebe bez hranic, ve stavu sjednocení neboli samádhi.  

Co se týče vlastní zkušenosti, tady si nevystačíme s cvičením jógových pozic a potřebujeme se ponořit hlouběji. Jógová a tantrická tradice Indie, Tibetu a dalších oblastí Asie otáčí smysly rozptýlenou mysl dovnitř. Pracuje s principy zvnějšku dovnitř a od hrubšího k jemnějšímu. Vědomá pozornost k vnitřní pulzaci dechu a souvisejícím vjemům uvnitř těla přirozeně odkrývá souvislosti a hloubku na opravdu jemné úrovni, na které už neplatí pojmenování slovy ani symboly, vytvořenými naší myslí na základě našich znalostí nebo přestav. Pokud se taková vnitřní praxe daří, její účinek je ohromný. Prožitek energetické podstaty těla v nás zanechává jistotu, že naše tělo je zázračné a nekonečně dokonalé takové, jaké je. Zanechává v nás vděčnost za to, že není třeba se snažit vylepšovat už dokonalé a že všechno, co potřebujeme, máme uvnitř sebe. Pak docházíme k osvobozujícímu zjištění, že to, co hledáme, jsme my sami a to, po čem pátráme kolem sebe, máme v každém okamžiku v sobě.

VŠECHNY ČLÁNKY